Hoogheemraadschap NH

Hoogheemraadschap Noord-Holland. Verwijderen wegbeplanting in verband met ouderdom bomen waardoor de veiligheid van het verkeer gewaarborgd wordt.